Dilluns, 26 De Octubre De 2020
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

Turisme

ROQUES DE SANT FORMATGE

Foto

SITUACIÓ La partida de les Roques de Sant Formatge es troba a 2 km al sud-oest de la vila de Seròs. CRONOLOGIA Necròpoli tumular del bronze final-camps d’urnes. 1000-650 aC. Poblat ibèric. Segles IV-III aC. Trinxeres de la guerra. 1938. INTERVENCIONS El primer jaciment localitzat per Pita Mercé l’any 1943 a la zona de les Roques de Sant Formatge fou el poblat ibèric. L’any 1970, s’hi realitzaren dues campanyes d’excavació dirigides per Emili Junyent, de la Universitat de Barcelona, amb la col•laboració de la Secció d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. L’any 1963, amb motiu de la construcció d’un camí, es va descobrir una necròpoli d’incineració de l’edat del bronze final, la qual fou excavada per Rodrigo Pita Mercé i Lluís Díez-Coronel, de la Secció d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Els anys 2001 i 2002, el Consell Comarcal del Segrià ha portat a terme dos plans d’ocupació, dirigits per Montse Gené, per a la neteja i consolidació de les estructures. DESCRIPCIÓ La necròpoli és el jaciment més representatiu del conjunt de les Roques de Sant Formatge i esdevé el primer cementiri d’incineració documentat a les terres sud-occidentals catalanes amb petits túmuls cobrint les urnes que contenien les cendres i l’aixovar del difunt. Dels diferents indrets on s’han localitzat enterraments destaca el denominat camp F, per ser el millor conservat i amb més quantitat de sepultures. En total, n’hi ha unes dues-centes identificades. La majoria són de tipus circular, però n’hi ha cinc que són de forma rectangular i que correspondrien a la tercera i darrera fase d’utilització (750-650 aC). El poblat està situat al punt més elevat de la zona de les Roques de Sant Formatge, és de forma el•liptíca, i amb unes mesures aproximades de 25 m d’ample i 125 m de llarg. S’hi poden veure els basaments d’algunes cases i la cisterna al mig. Hi ha importants obres de fortificació realitzades per l’exèrcit franquista, l’any 1938, que afecten molt el jaciment ibèric.

Mapa Web